5KM
10KM
21KM
42KM

Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 5KM

GIỜ XUẤT PHÁT: 6H00

THỜI GIAN GIỚI HẠN: 2 TIẾNG 00 PHÚT

LỘ TRÌNH: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào QL14 -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ trái vào Tôn Đức Thắng (Về đích)

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 10KM

GIỜ XUẤT PHÁT: 5H30

THỜI GIAN GIỚI HẠN: 3 TIẾNG 00 PHÚT

LỘ TRÌNH: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào QL14 -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 21KM

GIỜ XUẤT PHÁT: 5H00

THỜI GIAN GIỚI HẠN: 5 TIẾNG 00 PHÚT

LỘ TRÌNH: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ trái vào Đường Hàng thông trăm tuổi-> Rẽ trái vào đường ngang qua Bửu Minh Cổ Tự - > Rẽ phải vào đường mòn ngang Đồng chè Biển Hồ -> Rẽ trái vào Đường đi ngang Đồi chè Biển Hồ -> Rẽ phải vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ phải vào Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 42KM

GIỜ XUẤT PHÁT: 4H00

THỜI GIAN GIỚI HẠN: 9 TIẾNG 00 PHÚT

LỘ TRÌNH: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ trái vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào đường ngang qua Bửu Minh Cổ Tự - > Rẽ phải vào đường mòn ngang Đồi chè Biển Hồ-> Rẽ trái vào xã Nghĩa Hưng -> Rẽ phải vào Cánh Đồng Ngô Sơn -> Rẽ trái vào đường lên Núi Lửa Chư Đăng Ya -> Đường đi ngang Nhà Rông Chư Đăng Ya -> Đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya -> Đường đi ngang Nhà Rông Chư Đăng Ya -> Rẽ phải vào đường xuyên Cánh đồng Ngô Sơn -> Rẽ phải vào xã Nghĩa Hưng -> Rẽ trái vào Đường hoa Dã Quỳ -> Rẽ trái vào Đường đi ngang Đồi chè Biển Hồ -> Rẽ phải vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ phải vào Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

Giải thưởng