SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY CÁC CỰ LY

LỘ TRÌNH 5KM: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào QL14 -> Rẽ phải hẻm 269 Võ Văn Kiệt -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ trái vào Tôn Đức Thắng (Về đích)

LỘ TRÌNH 10KM: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào QL14 -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

LỘ TRÌNH 21KM: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ trái vào Đường Hàng thông trăm tuổi-> Rẽ trái vào đường ngang qua Bửu Minh Cổ Tự - > Rẽ phải vào đường mòn ngang Đồng chè Biển Hồ -> Rẽ trái vào Đường đi ngang Đồi chè Biển Hồ -> Rẽ phải vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ phải vào Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

LỘ TRÌNH 42KM: Biển Hồ (Xuất phát) -> Đi thẳng Tôn Đức Thắng -> Rẽ phải vào Ký Con -> Rẽ phải vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ trái vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào đường ngang qua Bửu Minh Cổ Tự - > Rẽ phải vào đường mòn ngang Đồi chè Biển Hồ-> Rẽ trái vào xã Nghĩa Hưng -> Rẽ phải vào Cánh Đồng Ngô Sơn -> Rẽ trái vào đường lên Núi Lửa Chư Đăng Ya -> Đường đi ngang Nhà Rông Chư Đăng Ya -> Đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya -> Đường đi ngang Nhà Rông Chư Đăng Ya -> Rẽ phải vào đường xuyên Cánh đồng Ngô Sơn -> Rẽ phải vào xã Nghĩa Hưng -> Rẽ trái vào Đường hoa Dã Quỳ -> Rẽ trái vào Đường đi ngang Đồi chè Biển Hồ -> Rẽ phải vào Đường Hàng thông trăm tuổi -> Rẽ trái vào Lê Văn Sỹ -> Rẽ phải vào Đường mòn vòng quanh Biển Hồ -> Rẽ trái vào Biển Hồ (Về đích)

Racekit

QUY TRÌNH NHẬN RACEKIT


Chuẩn bị email xác nhận đăng ký thành công hoặc email có mã QR

Kiểm tra thông tin

Ký biên bản miễn trừ trách nhiệm điện tử

Nhận và kiểm tra race-kit

Kiểm tra BIB tại quầy Chip-timing